Teknologi

Positive fremskritt for et godt resultat.

Aruba var en tidlig bruker av de ulike nye teknikkene som kreves for vellykket horisontalboring. Vi bruker regelmessig de prosessene og teknikkene som er utvalgt for å øke effektiviteten og minimere vår påvirkning på miljøet.

Et område å holde øye med
Vi er klar over at hver eiendom er forskjellig. For å minske påvirkningen vi har på våre grunneiere, tar vi alltid sikte på å redusere antallet og størrelsen av boreområdene våre så mye som mulig. Vi forsøker å utføre simultan oppsprekking (simo-frac) når vi kan (der vi kjører to sett med oppsprekkingsutstyr samtidig), slik at vi kan gjøre oss ferdig på rekordtid. Noen ganger er likevel borestedene våre for små. Da foretrekker vi å utføre sekvensiell oppsprekking (der vi bruker ett sett med utstyr mellom to brønner). Vi er ser alltid etter nye metoder for effektivisering som ikke går utover kvaliteten.

Ulike oppsprekkingsmetoder for ulike brønner
Vi vet at hver brønn er forskjellig, og at alle miljøer består av unike sammensetninger og utfordringer. Vi tar sikte på å skreddersy hvert oppsprekkingsarbeid til å passe målformasjonen vår, for å redusere avfall og spare vann. Ved å endre mengden og typer av oppsprekkingssand, kan vi minimere vannforbruket og øke sjansen for et godt resultat.

Målbevisst
Nøkkelen til en vellykket horisontalbrønn er å vite hvor du er, hvor du skal og hvor langt du har nådd til enhver tid. Svært ​retningsbestemte mennesker og gode mudloggere, hjelper oss med å undersøke nøyaktig hvor vi er. Slik forsikrer vi at når vi borer, borer vi rett. Ved å vite hvor vi befinner oss og hvordan boringen går, vet vi at vi alltid når målet. Dette gjør at vi kan kutte ned på bortkastet tid og krefter.

 

 

Video 1Video TwoVideo Three