Vår historie

Vi startet ved en førsteklasses beliggenhet for vekst av drivstoff.

På tidlig 1990-tallet, oppstod det en revolusjon innen olje- og gassproduksjon ved Nord-Texas' sletter. Ukonvensjonell boringsteknologi og teknikk, særlig innenfor horisontalboring, endret hele industrien. Nå kan enorme nye reservoarer bli tappet ved horisontalboring og produsere langt mer olje, naturgass og kondensat enn noen trodde var mulig.

Det er her Aruba kommer inn i bildet. I sentrum av revolusjonen. Vi mestret disse ukonvensjonelle teknikkene. I dag er det få som har oppnådd hundrevis av brønner og som gjør det like godt som oss.

Midt i Barnett Shale-feltet.

Vi var blant de første til å mestre nye ukonvensjonelle produksjonsmetoder. Her, i en klynge av 18 fylker som strekker seg fra nord, sør og vest for Dallas-Fort Worth, ligger det rike skiferfeltet. Vi forventer at det skal fortsette å produsere i mange år fremover.

I dag er Aruba rangert som den femte største operatøren i Wise-fylket ut av 117 selskaper, med bare fire multi-milliard dollar selskaper foran seg. I Parker-fylket er Aruba rangerer som nummer syv – bak seks multi-milliard dollar selskaper. Blant uavhengige har Aruba en sterk posisjon.

Aruba-forskjellen