Operasjoner

Produserer optimisme direkte fra feltet.

En omfattende tilstedeværelse.
Vi har geologer, landskapsspesialister og boringsveildere i vårt personale. Vi anser deres rolle som svært viktig, og tar derfor ikke i bruk utkontraktert personale. Det er få olje- og gasselskaper som kan si det samme.

Vår driftsmodell krever beste praksis og konstant overvåking for å holde kostnadene i sjakk. Vi borer kun der vi vet vi kan holde våre kostnader på et tilfredsstillende nivå.

KART OVER VIRKSOMHETSOMRÅDER

En disiplinert ekspansjon.
Aruba skal å bore mange nye brønner i Barnett Shale-feltet, da vi er sikre på at dette feltet vil gi stor produksjon i mange år fremover. Vi flytter inn i Mississippi kalkfelt i Oklahoma og Kansas. Dette er ikke et skiferfelt, men ideelt for horisontalboring.

Fremover forventer vi å gå inn i Marcellus' skiferfelt i Pennsylvania, ettersom infrastrukturen begynner å justere seg etter forretningsmodellen vår. Andre muligheter inkluderer ukonvensjonelle felt i Canada, Europa og Sør-Amerika.

Aruba-forskjellen