Aruba-forskjellen

Forskjeller som gjør Aruba fremdrivende.

Aruba utpreger seg blant uavhengige olje- og gassprodusenter. Det er hovedsakelig fire forskjeller som skiller oss ut, og som forbedrer våre marginer og gjør oss i stand til å prestere på et høyt nivå over lang tid.

Erfaring Aruba har vært i drift i over 25 år, og har vært involvert i ukonvensjonell produksjon og horisontalboring siden 2001. Det er mye lenger enn de fleste andre produksjonsselskaper.

Ekspertise Veldig få produksjonsselskaper er så dedikerte til horisontalboring som oss. Aruba har den ekspertisen og kunnskapen som mange selskaper er ute etter.

Satsing på feltetI motsetning til andre produsenter, er våre feltoperasjoner en sentral del av selskapet vårt. Vi ansetter de beste på området til å administrere brønnene våre på stedet, på fulltid. Vår ansatte er dedikerte til arbeidet sitt, og er ikke utkontraktert personale.

Kostnadskontroll Vi har etablert en virksomhetsmodell med innebygde prosesser og tiltak for å holde kostnadene nede og maksimere fortjenesten, uten å la det gå på bekostning av kvalitet eller sikkerhet. Vellykket produksjon og nedskjæring av kostnader er to viktige deler for omsetningsstrøm. Vi utmerker oss på begge områder uten å ta snarveier.

Vår ytelseshistorikk taler for seg selv. Aruba har boret hundrevis av horisontalbrønner uten ett eneste tørt hull. Slike resultater oppnår man ikke tilfeldig. Det reflekterer profesjonaliteten og kvaliteten til våre ansatte på hvert nivå.

Aruba-forskjellen